— Metodika studia tchaj-ťi-čchüan v pěti úrovních —


Překlad kapitoly z knihy Čchen Pchej-šana, 2016, 大図解陳氏太極拳, 978-4-8170-6015-0, s využitím Německého překladu J. Brauna

Tradiční metodika studia tchaj-ťi-čchüan má pět úrovní. Učitel zdokonaluje dovednosti studenta postupně, v čínštině se jednotlivým krokům říká i-pien (一遍). Rovněž v tchaj-ťi-čchüan klanu Čchen se urovně nazývají i-pien, er-pien, san-pien, s'-pien a wu-pien.

Kdy se dostanete z jedné úrovně na další nelze úplně přesně určit a rozdíly mezi úrovněmi nelze přesně definovat. Všechny tradice Čchen tchaj-ťi-čchüan se více méně shodnou na tom, co je třeba se na každé úrovni naučit. Mezi jednotlivými tradicemi jsou ale také rozdíly v tom, co se považuje pro kterou úroveň za podstatné.

Pokud se student snaží, bude se jeho úroveň zlepšovat. Učitel ho nemůže učit jinak, než tak aby procházel postupně jednotlivými úrovněmi. Toto je tradiční a přirozená metoda předávání tchaj-ťi-čchüan.

První fáze

První fáze, i-pien-čchüan / yibian-quan, se také nazývá ta-ťia-c' / dajiazi (搭架子) nebo pchan-ťia-c' /panjiazi (盤 架子). Na této úrovni je pečlivě a do hloubky studována forma "základního rámce" (jichu-jia), aby se základy tchaj-ťi-čchüan dostaly do těla správně.

Čínské slovo ťia-c' / jiazi (架子) mělo původně význam "rám" nebo "tvar". Pojmy jako jiazi nebo ťia-š' / jiashi (架式) označují formu (sing /xing) tchaj-ťi-čchüan nebo její různé typy.

Dajiazi má význam "obraz, forma". Učitel postupně zlepšuje pozice a pohyb těla studenta vlastníma rukama; to je předoklad pro postupný růst tchaj-ťi-čchüan kung-fu / gongfu.

"Pchan / Pan" v pchan-ťia-c' má význam "pracovat odhodlaně". Pot proudí v potocích, pozice a pohyby se neustále korigují, znovu a znovu, přesně se učí a rozvíjí jeden obraz za druhým. Celý tento process počátečního vývoje formy se nazývá někdy pchan-ťia-c'.

Protože výuka na této úrovni formuje fyzický tvar, podobně jako když se tvaruje hlína rukama, tato úroveň se také někdy nazývá nie-ťia-c' / niejiazi (捏 架子).

Na této úrovni si tělo musí osvojit základní metody důležité pro tchaj-ťi-čchüan klanu Čchen. To znamená správné pozice a pohyby paží a nohou, "zaoblený klin" (jüan-tang / yuan-dang) v postojích a krocích; a také další věci jako "vzpřímené tělo", "integrovaný hrudník a otevřená záda", fang-song, "poklesávající ramena a těžké lokty", "uvolnění celého těla" (周身 放鬆), "kordinace pohybu horní a spodní části těla" a tak dále.

Pchan-ťia-c' obsahuje podrobnou teorii a metodiku, na začátku lze rozlišit tři oblasti, a to metody kroků, pu-fa, rukou, šou-fa a metodu těla nebo šen-fa.

1) Pu-fa popisuje nastavení kroků, postojů a podobně. 2) Šou-fa vysvětluje polohy a pohyby rukou, rotaci paží atd. 3) Šen-fa zahrnuje vyrovnání a centrování těla, pohyb boky a další.

Tyto aspekty jsou součástí základního výcviku nebo-li ťi-pen-kung. Pohyby tchaj-ťi-čchüan mají za sebou podrobou teorii a filosofii, na této úrovni jsou jednoduše studovány jako základní pohyby.

Při kontrole pohybů je třeba se soustředit především na tři věci. Paže a ramena musí být svěšené, klín v postoji je zaoblený, horní část těla a spodní část těla musí být spojeny, celé tělo tvoří celek atd. I když se každá část těla v tchaj-ťi-čchüan pohybuje samostatně, celé tělo tvoří jeden celek, který se pohybuje společně. Je také třeba se soustředit na fang-song, uvolnění a poklesnuntí. To jsou věci, kterých je třeba si na této úrovni všímat.

Shora uvedené aspekty jsou vidět z vnějšku; můžete také vidět "přímost" (方) a "kulatost" (円).

Vzpřímený a vycentrovaný postoj je klíčový. Tělo se nepřetáčí, není ztuhlé ani napjaté, ale také není příliš uvolněné a rozptýlené. Tradiční tchaj-ťi-čchüan takové pohyby neučí.

V přímce je kruh a v kruhu přímka. Je důležité pochopit, že tchaj-ťi-čchüan spojuje přímky a kruh.

Druhá fáze

Na druhé úrovni (er-pien-čchüan / erbian-quan) je především studována síla vnitřního spojení (nej-ťin / neijin). Protože musíte tuto sílu poznat a pochopit, tato úroveň se také nazývá tung-ťin / dong-jin (懂 勁) nebo tung-čchüan / dong-quan (懂 拳). V této fázi probíhá vývoj od vnější formy k vnitřní formě, a zde začíná praxe skutečného tchaj-ťi-čchüan.

V závislosti na možnostech adepta a na rozdílech ve fyzické konstituci a tvaru těla jsou na této úrovni více či méně velké vnější změny pohybů. Je také patrný individuální charakter tchaj-ťi-čchüan.

Důležité aspekty cvičení na této úrovni zahrnují:

• Ramena pohybují lokty, lokty pohybují rukama.

• Kchua / Kua pohybuje koleny, kolena pohybují nohama.

• Ruce vedou nohy, horní a dolní část jsou spojeny.

• Pas, kyčel (jao /yao) řídí pohyby.

Jao se obecně se rozumí kyčel. V tchaj-ťi-čchüan se však oblast vlevo a vpravo od ledvin nazývá "hip eyes" a jao-jen (腰眼), a rotace boků se provádí soustředěním na tyto hip eyes. Protože začátečníci mají ve zvyku napodobovat pokročilé pohyby když hýbou boky a rameny, učíme začátečníky jen jednoduchou a základní formu. Tento základní rámec nebo ťi-čchu-ťia / jichujia (基礎 架) není tak hezký zvnějšku, ale je vhodnější pro studium vnitřního spojení.

Třetí fáze

Od třetí fáze (san-pien-čchüan / sanbian-quan) se zvyšuje pohyb vnitřní energie (内 気 運行) a je možné uvolňování síly nebo-li fa-ťin / fajin. Je nacvičováno uvolnění síly v každém okamžiku a v každé poloze. V podstatě od třetí úrovně se učí studenti druhou sestavu (Pchao-čchuej / Pao-chui) klanu Čchen tchaj-ťi-čchüan. Dnes se však často učí tuhle formu už začátečníci a to nemá smysl.

Pokud lidé začnou uvolňovat nepřiměřenou sílu dříve, než dostatečně proniknou do druhé fáze, je to vždy doprovázeno hrubou svalovou silou. I když mohou být takové pohyby silné, nejedná se o skutečný fajin. Takové cvičení také přináší riziko vážného poškození těla.

Můžete vidět stále více lidí, kteří začali cvičit tchaj-ťi-čchüan před rokem nebo dvěma, ale již napodobují fajin. To vůbec není dobré pro tělo. Člověk musí pochopit svoji úroveň a dovednosti a praktikovat přiměřeně.

Čtvrtá fáze

Na čtvrté úrovni (s'-pien-čchüan / sibian-quan) je učeno používání ťin a střídání Jin a Jang. Od této fáze jsou kruhové pohyby tchaj-ťi-čchüan (to znamená kruhové pohyby spojení vnitřní síly a vnějšího tvaru, jakož i všechny spirálové pohyby) stále menší a kompaktnější. Tomu se říká "od velkých kruhů k malým kruhům a od malých kruhů k skrytým kruhům" [kruhy nebo pohyby, které již nejsou vidět]. Říká se, že stav těchto nekruhů (無) je konečně dosažen, když "kruhy vstupují do kostí". Celé tělo je pěst, čchi / qi krouží v celém těle a sledováním čchi může být tchaj-ťi-čchüan praktikován volně a bez překážek.

Pátá fáze

Pátá úroveň (wu-pien-čchüan / wubian-quan) je úroveň "formy bez formy" (無形 の 形). Když dosáhnete této úrovně, každý pohyb se stane tchaj-ťi-čchüan.

Duležité body k úrovním cvičení

Pohyby v jednotlivých úrovních se postupně mění z velkých spirál a kruhů na malé spirály a kruhy, z velkých pohybů na malé pohyby. Nakonec jsou pohyby přesné a rychlé. To také mění vnější tvar a pozice tchaj-ťi-čchüan.

Jak můžete zjistit, na jaké úrovni člověk je? Jak můžete posoudit kvalitu provedení? Lidé, kteří dosáhli vysoké úrovně, mohou cvičit pohyby podle principů každé úrovně, i když při základním provedení se cítí trochu méně svobodně.

Třetí úroveň byla dříve utajována, a proto byla během demonstrací na veřejnosti velmi zřídka vidět. V dnešní době je třetí úrověň někdy předvedena na veřejnosti v Číně, ale jen málo lidí to dovede poznat. Může se dokonce stát, že si diváci myslí, že pohyby jsou špatné.

Je důležité začít studovat spirály s velkými pohyby. Cvičení nepřiměřeně malých pohybů bez dostatečného porozumění teorii bojových umění bude mít za následek ztuhlou verzi tchaj-ťi-čchüan. Zejména v malém rámci existuje riziko, že si můžete myslet, že malé pohyby jsou lepší, a proto je praktikujete bez ohledu na svoji skutečnou úroveň. Pohyby se pak mohou zdát zvenčí malé a rychlé, ale ve skutečnosti jsou bez spirály (čchan-s'/ chansi), a protože síla vnitřního spojení nebyla dostatečně procvičována, ramena a lokty v tchaj-ťi-čchüan jsou tuhé a nepohyblivé.

Tradiční metodologie učení tchaj-ťi-čchüan se podobá studiu psaní čínských znaků. Na základní škole se nejprve učíte písmena (活字) v učebnicích. Pokud jste v tom dobří, pokračujete v učení kurzivního písma (行書), pomocí kterého můžete psát trochu víc plynule. O úroveň výše je studium volného psaní konceptním pismem (草書), pomocí kterého lze svobodně vyjádřit myšlenku graficky. Po mnoha letech psaní vyjadřuje písmo individuální charakter pisatele.

V tchaj-ťi-čchüan je to stejné, po mnoha letech praxe se v pohybech projevuje charakter a osobnost jednotlivce. Tímto způsobem se v tchaj-ťi-čchüan zviditelní schopnosti a osobnost člověka.


chen-taijiquan.cz
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!